Grøn politik kan skabe recession

Grøn politik kan skabe recession
Vindkraft-anlæg: Dyr grøn energi

Er "grøn" politik skyld i recession ?

Faldende produktivitet og stigende inflation i store dele af Europa, kendetegner en forestående økonomisk recession. Vi bevæger os stille og rolig hen til kanten af afgrunden.

Årelang grøn, alternativ politik i primært Tyskland, men også i Danmark, hvor børn og unge nærmest bliver uddannet til mobile skraldemænd i deres skoletid, har ført til en blind tillid til alternative energikilder.

Principielt er det helt klart en god idé, at vi producerer vores energi på basis af regenerative kilder i stedet for olie og gas, men.... hvorfor satser vi i Europa primært på vindmøller?

Hvad er så speciel ved vindmøller ?

Ja, teknisk set er der jo tale om en lang pind med en gammeldags dynamo-motor ovenpå. Teknologien er fra starten af 1970'erne og der er ikke sket så frygtelig meget i de sidste 50 år. Det gælder både virkningsgraden, design og konstruktions-metoderne. Man har filet lidt på formen, skiftet lidt på materialerne, men...i bund og grund er vindmøller bygget på samme måde.

Levetiden er begrænset og der er mange tekniske fejl jo større de bliver.

Er vindmøller virkelig 100% økologisk ?

Vindemøller dræber: Vindmøller står med sikkerhed for den største del af ufrivillig selvmord blandt fuglene i det europæiske territorie. En svane ser nok først vingearmen fra hav-vindmøllen komme, mens dens hoved er på vej mod vandoverfladen, hakket af med en moderne fiberglas-guillotine som var vi stadigvæk i den franske revolution. Der er måske svaner nok nu, men med nye, store investeringspakker fra de danske pensionsselskaber løber vi nok på et tidspunkt tør for de fleste af dem.

Vindmøller er ikke særlig kønne at se på: Alle dem, som har prøvet turen ned til den tyske vestkyst, vil give mig ret i, at kvotienten af epileptiske anfald må definitiv være gået op over de sidste år i regionen. Hovedsageligt begrundet i fyldmængden af landvindmøller på horisonten. De eneste Instaspots der er tilbage, er døde havørne eller storke ved siden motortrafikvejen mod Heide. 

Vindmøller i den sydlige del af Slesvig-Holsten fylder så meget, at man efterhånden har svært ved at få øje på solen på en lys og varm sommerdag. I resten af året er der arktisk vintermørke. Og de er grimme...rigitg grimme.

Vindmøller larmer: Det må man desværre konstatere er ligeledes korrekt. Larmbelastningen er med sikkerhed også et problem for naturen og for de omkring liggende beboer. Det kan næsten ikke engang overgås af en stor lufthavn, som f.eks. i Billund.

Vindmøller står meget stille: De stopper når der blæser for lidt og når der blæser for meget, d.v.s. det meste af tiden. I al den tid producerer de ingenting.
De producerer hverken strøm eller dræber fugle, som jo er delvis godt.

Dårlig nyt er det derimod for investorerne, som hellere ikke tjener penge i disse stille øjeblikke i et vindmølleliv.

Vindmøller holder kun 15-20 år: Det kommer nok mest an på både kvaliteten, størrelsen og driftstiden. Men sikkert er det: De dør ligesom fuglene på et eller andet tidspunkt i den nærmeste fremtid. Typisk når investoren er ude af budgettet og så starter det hele forfra.

Det er en god forretning

Det kan det meget vel være, så længe priserne på den dyre vind-strøm tikker ind fra forbrugerne. I Tyskland betaler man allerede 3-4 gange så meget, som før Tyskland skiftede til ca. 34,5% vindstrøm. Fra forbrugernes synsvinkel var det en superdårlig deal. De har været med til at betale for andre folks og virksomheders vindkraftværker og blev så belønnet med højre priser.

Hvorfor kan øko-el ikke være konkurrence dygtige?

Det kan den! Det er den bare ikke i Europa. Her satser man på indirekte eller direkte EU-/statslige subventioner, som ikke hjælper, men forvrænger konkurrencen og giver store spillere som Vestas eller Vattenfall hele magten.

Hvis man lod markedskrafterne bestemme vil der måske gå længere tid, men vi vil kunne producere mere, billigere og forbrugerne havde p.t. mere lyst til at konsumere. Højere el-priser og afgifter på hele linien er ikke den rette vej.

Der findes også andre spændende vedvarende energikilder

  • Bølgehøvlen, som blev gået konkurs i Danmark og foræret til Danfoss, men bygges da i små versioner rundt omkring i verden. Her kunne Danmark være førende allerede for 25 år siden
  • Thermo- elektrisk energi, som udnyttes slet ikke på en relevant skala i Europa
  • Sol-energi hvor vi er godt med, men ikke udnytter giga-batterier endnu...for de penge blev jo brugt på havvindmølleparker
  • Kombinations-energi af de ovennævnte alternativer

Hvordan påvirker grøn energi nu en recession?

Den grønne energi skader Europas og dermed Danmarks internationale konkurrenceevne. Vores priser for energi er multible gange højere end energipriserne i f.eks. Sverige, Frankrig og andre ikke europæiske lande. 

Rent faktisk er Danmark et af de dyreste lande mht. el og el-afgifter. Samtidig er Danmark nr.1 i verden indefor vindenergi. Kan du se et sammenhæng?

Bare grøn, ligemeget hvad er en dum idé og hvis man vil gøre det, så skal man satse på mange simultane heste. 

Måske var det en bedre idé at stoppe med afbrænding af affald til finansering af ineffektive, miljøskadelige og urgamle fjernvarme systemer?

Tænk over det.